استاد جناب اقای دکتر سید مرتضی نجفی اسفاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی بازنشسته شد.البته درخواست بازنشستگی از طرف ایشان بوده است.انشالله همیشه موفق وپیروز باشند

/ 0 نظر / 33 بازدید